ثبت شرکت در استونی

کشور استونی با فراهم کردن شرایط بسیار مناسب و امتیاز های ویژه محیط خوبی برای شروع یک کسب و کار است. هر فرد خارجی می تواند به راحتی شرکت خود را به ثبت برساند و بعد از انجام کارهای اداری و قانونی و دریافت کد اقتصادی فعالیت خود را در قالب شرکت شروع کند. توصیه ما به آن دسته از افراد که قصد اقامت در اروپا را دارند گزینه ثبت شرکت در استونی می باشد. به این ترتیب فرد می تواند از طریق ثبت شرکت و به روش های گوناگون برای دریافت اقامت خود اقدام کند.

12

شاخص آسانی کسب و کار

22000

شرکت ثبت شده در سال

43000000

جذب سرمایه گذار روی پروژه ها

23000000000

تولید ناخالص داخلی