گزارش سوئد بانک از بیشترین سرمایه گذاری املاک در استونی

طبق جدید ترین گزارش منتشر شده از انستیتو تحقیقات اقتصادی سوئد بانک نشان می دهد بیشترین سرمایه گذاری در بخش مستقلات و مسکن سرمایه گذاری میشود. حدود ۶۲٪  مردم استونی سرمایه گذاری در املاک را به عنوان ذخیره مالی انتخاب می کنند و کمتر از ۲۷٪ پول خود را در بانک نگه می دارند.

کتی ومتس مدیر انستیتو مالی سوئد بانک اذعان داشت، بیشترین میزان سرمایه گذاری در ۵ سال گذشته در قسمت های بیمه بازنشستگی و املاک یوده است و همچنان علاقع مردم برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، کرادفاندینگ و سیستمهای وام دهی بسیار ناچیز است. یه عنوان رفاه اقتصادیُ مردم ابتدا داشتن خانه شخصی را مد نظر دارند تنها یک نفر از ه ۱۰ نفر خانه ای را خریده است که درآن سکونت ندارد..وی افزود یک نفر از هر پنج نفر علاقه دارد تا علاوه بر منزل مسکونی خود یک خانه دیگر در ۵ سال آینده خریداری کند.

با اینکه ۵ سال گذشته انگیزه زیادی برای افراد برای سرمایه گذاری املاک وجود نداشتُ درحال حاضر انگیزه های زیادی به منظور این سرمایه گذاری فراهم شده. بیشتر این علاقه مندی نشات گرفته از تجربه قبلی افراد در سال های گذشته است.

در این تحقیق ۵۹٪ افراد قادر به کنترل هزینه های جاری برای پس انداز آینده بودند،۲۹٪ قادر نبودند \ولی برای آینده کنار بگذارند،۱۱٪ علاقه ای به پس انداز و فکر به آینده نبودند و ۸۵٪ افراد مصاحبه شونده خود صاحب املاک بودند.

The Institute of Economic Research conducted the survey for Swedbank Institute for Finances by interviewing 800 residents aged 16 and above in February 2018.